در این مقاله نمونه ای از الگوریتم یا گردش کار - شرکت باربری در بخش خورده بار را بررسی می نماییم.

از این مدل می توانید در   شرکت باربری در بخش خورده بار بهره برداری نمایید.

در صورت تمایل به دریافت نسخه های سفارشی یا طراحی گردش کار مشاغل دیگر می توانید با ما در ارتباط باشید.

صمیمانه مشتاق پاسخگویی و همکاری با شما هستیم.

Comments powered by CComment